Zpět na články

Virtuální realita začíná mít v architektuře pevné místo i díky ČVUT

Využití VR v architektuře zažívá poslední dobou velký boom. Jak ji ve své profesi využít se učí i studenti pražské ČVUT, s kterou Virtuplex navázal spolupráci.

I přesto, že nejrůznější zobrazovací 3D technologie dokáží být téměř přesnou kopií daného návrhu, možnosti projít se budoucí stavbou nebo i jejím okolím před zahájením realizace se nic nevyrovná.

Virtuální realita představuje pro architekty zásadní a přímo revoluční posun ve vnímání designu od projektu až po realizaci. Pomáhá jak architektům v jejich vlastním pochopení a rozvoji designu, tak především v jejich komunikaci s klientem (investorem/developerem) a následně i s realizátory (projektanty/stavebními firmami) stavby. V prostředí virtuální scény všichni vše snadno pochopí, rychle překonají nedorozumění a dokáží se jednodušeji orientovat a rozhodovat o důležitých milnících projektu. Zároveň se jedná i o skvělý nástroj pro případný prodej designu koncovému uživateli - kupci bytu, pronajímateli komerčních prostoru, úředníkům stavebního úřadu nebo místním aktivistům bránících v realizaci projektu. Zatímco architekt svému designu, ať už v hlavě, na papíře nebo v 3D vizualizacích, rozumí, ostatní lidé mimo obor tak velkou představivost pochopitelně nemají. To se díky využití virtuální reality mění.

Díky technologii Virtuplexu, se může ve stejné virtuální scéně procházet až 6 lidí najednou. V hale o rozloze 600 m2 je navíc možné prohlédnout si daný objekt i v rozměru 1:1. Architekt tak může například s developerem, klientem a dalšími klíčovými lidmi v projektu procházet stavbou a ladit poslední detaily před jejím zahájením, provádět změny a vyhodnocovat, které řešení je nejlepší.

Revoluce v architektuře díky virtuální realitě

„Virtuální realita umožňuje vnímat ještě nerealizovanou architekturu tak autenticky jako nikdy doposud. Je to skutečná revoluce – ne jen další z řady „berliček“ – a uživatel stejně jako tvůrce ji ocení tím víc, čím menší má zkušenost. Znamená to průlom pro dnes populární participaci veřejnosti, pro výuku a studium a pro řadu dalších příležitostí. Vývoj jde dál. Nespokojíme se s „jen prohlížením“ prezentací architektonických návrhů. Máme k dispozici už i objektovou interaktivitu. To znamený, že uživatel má k dispozici knihovny prvků pro zkoušení různých variant vybavení interiérů a veřejného prostoru, barev i materiálových struktur,” říká architekt Michal Šourek a doplňuje: „Vyvíjíme software pro plnou interaktivitu určený pro bezprostřední navrhování architektury ve virtuální realitě. Vývoj je už ve fázi uživatelského testování, a i do něj se zapojují studenti architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Studio Virtuplex je ve všech těchto ohledech cenným partnerem – technologické a prostorové možnosti, které nabízí, jsou jedinečné.”

Ve virtuální realitě pracují i studenti architektury

Možnost seznámit se s využitím virtuální reality v jejich budoucí profesi získali studenti architektury pražské ČVUT v rámci svého magisterského studia v zimním semestru 2021/2022. Osvojili si základní znalosti o uplatnění pokročilé virtuální reality při navrhování a prezentování svých projektů a naučili se s příslušnými počítačovými programy, vybavením a s dalšími produkty studia Virtuplex. Během semestru pak pracovali na svých vlastních projektech, které následně odprezentovali ve virtuální realitě.

„K partnerství s ČVUT jsme se dostali díky naší dlouhodobé spolupráci s architektem Michalem Šourkem, a musím říci, že mě tato spolupráce velmi těší. Je úžasné vidět studenty, jak rychle se adaptují a začínají využívat výhody zobrazování svých projektů ve virtuální realitě,” říká spoluzakladatel a CEO Virtuplex Martin Petrovický a dodává: „Rádi bychom spolupráci již v tomto semestru rozšířili i o možnost stáží studentů v naší společnosti tak, aby si mohli osvojovat používání VR i na dalších projektech.”