Zpět na články

Obyvatelé Černošic se seznámili s novým hřbitovem ve VR

Na okraji Černošic u Prahy vznikne nové pietní místo, kde se jeho obyvatelé budou moci rozloučit se svými zesnulými. Jak bude vypadat mohli vidět již dnes.

Prezentace finálního návrhu ale proběhla netradičně, a to ve virtuální realitě. Díky tomu bylo možné si celý plánovaný areál projít „naživo“ a zažít jeho atmosféru ještě před samotnou výstavbou.

Využití virtuální reality v developerských projektech není žádnou novinkou. Taková prezentace je totiž více variabilní, interaktivní a je možné jakékoliv nedostatky nebo návrhy na změny implementovat rychle a s menšími náklady. Nicméně konkrétně tato vizualizace hřbitova je první svého druhu a je důkazem, že ve VR je možné vizualizovat opravdu cokoli.

„Jde o neobvyklý developerský počin, který je zatím jediný svého druhu. Běžně ve Virtuplexu řešíme stavby a interiéry, ale tento projekt je jiný, specifický. Na rozdíl od kanceláře je zde kladen velký důraz i na emocionální stránku. Tu na papír přenesete těžko, ale ve VR ji můžete zažít.“

Martin Albrecht, Business Development & Partnership

Hřbitov jako vlídný park

Kapacita současného městského hřbitova dosáhla svého maxima. Proto se město Černošice rozhodlo pustit do výstavby zcela nového hřbitova, který by potřebné kapacity rozšířil. Návrhu se chopil architektonický ateliér MS plan, který budoucímu hřbitovu vtiskl podobu vlídného parku.

Nechybí zde dostatek zeleně, řada stezek, kterými je hřbitov protkán, lavičky k rozjímání a relaxaci nebo vodní kaskáda, kde lze zapálit svíčku a nechat ji plout. Součástí areálu je i rozptylová loučka nebo kolumbáriu s atmosférou inspirovanou meditativními zahradami a samozřejmostí je přístupová cesta s přilehlým parkovištěm.

Využití virtuální reality architekty

Stanou se vizualizace ve virtuální realitě běžnou součástí architektonických návrhů? Tato možnost se rozhodně nabízí. Je třeba si přiznat, že papír nebo sebelepší počítačová vizualizace nikdy nenahradí reálnou zkušenost, kterou nabízí právě virtuální realita.

Skvělým příkladem může být vizualizace terénu, které byla použita i v případě černošického hřbitova. To, že bude plánovaný hřbitov v mírném svahu tak nejen vidíte, ale díky nasimulované projekci máte i pocit, že do kopce opravdu kráčíte.

A jaký pohled na to má sám architekt? Zeptali jsme se přímo autora návrhu Michala Šourka: „Virtuální realita umožňuje vnímat ještě nerealizovanou architekturu tak autenticky, jako nikdy dřív a výsledek ocení jak uživatel, tak i samotný tvůrce. Díky virtuální realitě můžeme s klientem navíc diskutovat nad každým detailem návrhu s vědomím, že všichni opravdu víme, o čem se bavíme a jak to bude fungovat.“

Virtuální realita odhaluje nedostatky a vyzdvihuje detaily

O tom, že virtuální realita při prezentaci stavebních projektů nabízí zcela novou zkušenost není pochyb, ale pomáhá i zavčas odhalovat nedostatky. Protože ne vše, co vypadá dobře na papíře, je použitelné i ve skutečnosti. Ukázat si to můžeme na lavičkách, které byly do návrhu černošického hřbitova přidány. Nic nenasvědčovalo problému, ale až procházka ve vizualizaci ukázala, že ulička se kvůli nově přidanému prvku stala hůře průchodnou a bude třeba návrh poupravit. Nicméně náklady na takovou úpravu jsou minimální v porovnání s reálnou přestavbou.

Na druhou stranu VR nejen pomáhá odhalit nedostatky a maximalizovat tak výsledný uživatelský zážitek, ale vyzdvihuje i detaily, které by za pomocí standardních metod tolik nevynikly. Naplno tak můžete ocenit například volbu materiálů použitých pro jednotlivé prvky, logické uspořádání celého projektu nebo atmosféru, kterou z daného místa máte.

Jako Virtuplex jsme díky tomuto projektu získali novou zkušenost, městu Černošice jsme pomohli při schvalování finálního návrhu nového hřbitova a stejně tak můžeme pomoci i vám přenést svůj návrh do virtuální reality. Třeba právě váš projekt bude ten, o kterém napíšeme příště.